تبلیغات در اینترنتclose
قطعه کد مربوط به چاپ n عدد اول مجموعه ی اعداد اول